Blodknut – Fiskeknut

Blodknuten är en favoritfiskeknut för flugfiskare. Den används främst för att sammanfoga två linor av liknande storlek, t.ex. när man sammanfogar delar av förband eller tafset, och är en av de bästa knutarna för detta ändamål. Blodknutens styrka beror på att man gör minst fem och upp till sju vändningar på varje sida av mitten.

Blodknut - Instruktioner

  1. Överlappa de två linor som ska sammanfogas.
  2. Linda den ena änden runt den andra linan ungefär sex gånger. 
  3. Stoppa tillbaka ändan mellan linjerna.
  4. Upprepa processen med den andra linan och dra tillbaka ändan mellan linorna motsatt riktning.
  5. Dra åt och trimma. Observera: I nylon förändras utseendet när denna knut dras åt.

Blodknut - Detaljer

Dra åt knuten: När blodknuten smörjs och dras åt ändrar den sin struktur. Genom att dra i varje linje tvingas de lindade vändningarna att omfördela vridningarna så att den inre strängen blir en yttre lindning (inte illustrerat i animationen med rep).

Alternativ: En alternativ metod är att bara överlappa de två ändarna och vrida ihop dem i cirka tio till fjorton varv. Gå sedan till mitten av vridningarna och skapa ett hål. För de två ändarna åt motsatt håll genom hålet.
Oavsett vilken metod som används är blodknuten vanligtvis symmetrisk runt mitten. Även om vändningarna vanligtvis fortsätter i samma riktning på båda sidor om mitten som visas i animationen, kan den knytas så att lindningarna är spegelbilder av varandra.

Fördelar: Blodknuten är ett enkelt, lätt inlärbart och mycket effektivt sätt att sammanfoga två likadana linor.

Läs Mer Om Alla Fiskeknutar

Betesknutar, skarvknutar och mycket mer...