Upphängarknut – Fiskeknut

Upphängarknuten skapar en ögla som står ut i rät vinkel mot mitten av linan. Den kan användas i ditt förband eller tafset för att ge en extra fästpunkt för en extra fluga. Om så önskas kan öglan göras tillräckligt lång för att sätta en krok direkt på den. För att minimera risken för att den här upphängarknuten ska fastna och snurra bör den dock inte vara för lång. Denna betesknut används också på fiskelinor med flera krokar.

Upphängarknut - Instruktioner

  1. Skapa en stor slinga i mitten av en linje.
  2. Håll fast vid mitten och linda slingan runt denna korsningspunkt ungefär sex gånger.
  3. Öppna ett hål i mitten och för öglan genom hålet.
  4. Smörj in, håll fast öglan med tänderna och dra knuten hårt. Observera: I nylon förändras strukturen när du drar åt denna knut.

Upphängarknut - Detaljer

Dra åt knuten: När knuten smörjs och dras åt ändrar den sin struktur. Genom att dra i varje ände tvingas de lindade varven att omfördela vridningarna så att den inre strängen blir en yttre lindning (inte illustrerat i denna animation med rep).

Alternativ: Samma resultat kan uppnås genom att hålla slingan stilla och vrida en tändsticksstav i överlappningen för att skapa en spiral. Den stora slingan förs sedan genom det hål som tändstickan upptar. Fäst den på ena sidan av öglan och rotera den i stället för att rotera en tändsticka. Pennans vikt är en fördel.

Fördelar: Det är en bra lösning för att undvika trassel.

Läs Mer Om Alla Fiskeknutar

Betesknutar, skarvknutar och mycket mer...