Spinningfiske: Teknik, Drag, Utrustning & Tips

SKRIVEN AV Felix Mattson  |  Fisketeknik, Guide 

spinnfiske teknik

Det finns olika fiskeredskap för att fiskare ska kunna utöva olika fisketekniker. Alla spön, beten, rullar och andra föremål är inte likadana, och det finns en bra anledning till det. Spinnfiske är en av de mest utbredda och populära teknikerna i världen som kan utövas i både salt- och sötvatten.

I den här artikeln tar vi en närmare titt på vad spinnfiske är för något, vad du behöver för utrustning (från drag till spön och mer), samt några av våra bästa tips.

Vad Är Spinnfiske?

Denna sportfisketeknik kan beskrivas som en teknik där sportfiskaren kastar ut sitt bete och börjar dra in det igen. På så sätt rör sig beten som du använder genom vattnet och imiterar rörelsen hos skadade betesfiskar, eller lockar till sig fiskar med vibrationer, reflektioner och fladdrande rörelser.

Hastigheten på återtagningen kontrolleras av fiskaren, och både snabbare och långsammare presentationer har sina fördelar. Snabbare presentationer används främst när fisken äter aggressivt, medan långsammare presentationer är utmärkta för mindre aktiva fiskar.

Detta kan tyckas enkelt, men det finns en stor skillnad mellan nybörjare och erfarna sportfiskare. Med erfarenhet kommer du att veta exakt hur du ska göra betets rörelser oemotståndliga för fisken. Att bara rulla in i jämn takt ger kanske inte så bra resultat, och i stället rycker, saktar ner eller snabbar fiskare ofta upp betet för att det ska verka mer naturligt.

Spinnfiske gör det möjligt för sportfiskare att täcka stora vattenområden ganska snabbt. För att lyckas provocera fram ett bett bör du arbeta med betet längs områden där hungriga fiskar lurar från. Du bör börja längs täckdikningar eller liknande platser där fisken troligen befinner sig.

Vad Behöver Man För Utrustning För Spinnfiske?

Innan du kan bege dig iväg på dina fiskeäventyr behöver du rimligtvis förberett dig väl, vilket innebär att du behöver rätt utrustning och förutsättningar för att ens genomföra denna typ av fiske. Här är de viktiga verktyg och den utrustning du kan behöva för att kunna spinnfiska:

Spinnspö

De spön och rullar som behövs för spinnfiske är relativt billiga jämfört med större fiskespön som är utformade för att fiska med bete från stränder eller klippor. I allmänhet väljer sportfiskare en lätt kombination av spö och rulle för att få kontroll över fisken de försöker att fånga, och att använda ett tungt spö skulle bli tröttsamt på grund av de upprepade kasten som krävs vid spinnfiske.

Av dessa skäl använder sportfiskare ofta ett specialtillverkat spinnspö som vanligtvis är runt 2 meter långt och som kan kasta medelstora beten. Dessa spön kan vara teleskopiska, vilket gör dem lättare att förvara och transportera, även om ett icke-teleskopiskt spö vanligtvis är mer robust och kan nå längre kaststräckor.

Fiskerulle

Även om små multiplikatorrullar kan användas med spinnspön väljer de flesta sportfiskare en fast spolrulle eftersom de är enklare och lättare att använda. För mindre spinnspön på 200-250 cm kan en bakre dragrulle användas, men för längre spinnspön och abborrspön bör rullen ha ett främre drag.

Rullar som används med mindre spinnspön kan fyllas med monofilamentfiskelina. Sportfiskare som använder längre spinnspön eller abborrspön bör använda monofilament som har en brottgräns på 14 - 18 lb. En del sportfiskare använder flätlinor för betesfiske, men de allra flesta sportfiskare håller det enkelt och håller sig till monofilamentlinor.

Vad Ska Du Ha För Bete När Du Spinnfiskar?

Nu när du vet vad spinnfiske är, bör du också veta något om de beten som används när man använder sig av denna fisketeknik.

spinnfiske fånga

Spinnerbaits

Spinnerbaits är kända för sina metallblad som roterar när betet är i rörelse (när du rullar in det). Denna rotation ger upphov till en massa vibrationer och blixtar som lockar till sig fisk. Förutom blad har spinnerbaits kroppar som kan likna små betesfiskar, även om alla inte ser så realistiska ut, och det är rörelsen som lockar fisken, inte utseendet.

Vissa av dessa beten har blad som roterar runt den centrala axeln. Det största problemet med dessa beten är att linan vrids, så man använder sig av svängar för att minimera det problemet.

Bladens storlek och form kan variera mycket. Avlånga blad kräver större hastigheter för att börja snurra medan cirkulära och bredare blad kan arbeta mycket långsammare.

Overhead arm spinnerbaits har en lite annorlunda utformning, vilket möjliggör större djupkontroll, och även om de ofta presenteras under ytan kan man genom att öka hastigheten få dem att röra upp en yta. Alternativ med kort arm är bättre för mer vertikal presentation, medan alternativ med lång arm är för horisontell presentation.

Wobblers

Wobblers är också hårda beten som imiterar betesfiskar, även om deras form kan vara mycket annorlunda. Denna term beskriver egentligen en mängd olika beten, och de mest populära bland dessa är crankbaits och jerkbaits. Vad de alla har gemensamt är en karakteristisk vinglande rörelse som de gör när de hämtas upp. Deras utformning avgör vilket djup de når, och till skillnad från spinnare roterar de inte när de hämtas.

Precis som med alla andra beten bör deras form, storlek och färg väljas i enlighet med fiskens storlek, lokala betesfiskar, vattnets klarhet, tiden på året och andra faktorer som påverkar fiskens vilja att attackera ditt bete.

Skedar

Skedar har ett mycket enkelt utseende och är i princip ett långsträckt och konkavt lockbete av metall. Denna utformning gör att de fladdrar och reflekterar ljus när de hämtas genom vattnet. Deras form och storlek bestämmer deras rörelse.

Kastskedar är en av de mest populära, och används för att kastas längre. Flytande skedbeten är gjorda för att användas på ytan, och vissa alternativ har trådskydd för att förhindra att de fastnar i ogräs. Det finns även jigg- och trollingalternativ, men de som nämns ovan används för spinnfiske.

Mjuka Beten

Alla ovanstående var hårda beten, vilket innebär att de är gjorda av material som metall eller plast. Mjuka beten har sina kroppar gjorda av gummi eller silikon, och vissa av dem ser mycket realistiska ut. Oftast imiterar mjuka beten maskar och småfiskar, men det finns olika alternativ på marknaden, som grodor, kräftor och liknande varelser.

Dessa mjuka beten vinglar och rör sig på ett sätt som liknar rörelser hos riktiga byten. Alla dessa är ganska lätta och lämpar sig även för lättare spinninguppsättningar. På samma sätt som med alla de ovanstående måste sportfiskaren känna och kontrollera betets rörelser och försöka göra dem realistiska. Dessutom är dessa beten lämpliga även för de långsammaste presentationer, till skillnad från spinnerbaits som måste flyttas med en viss hastighet för att rotera.

Avancerad Teknik För Spinnfiske

Sportfiskare kastar vanligtvis ut så långt de kan och drar sedan in spinnaren så att den kommer tillbaka till dem mitt i vattnet där de flesta rovfiskarterna jagar. Det sätt på vilket spinnaren hämtas kan dock göra stor skillnad för fångstsiffrorna.

Betet ändrar hastigheten med vilken spinnaren rullas in det djup på vilket spinnaren färdas genom vattnet. Detta kan användas för att täcka alla djup - sportfiskare kan rulla in snabbt och om ingen fisk tar spinnaren kan de rulla in den gradvis långsammare så att spinnaren arbetar på djupare vatten tills de fiskar som äter hittar den.

Sportfiskarna bör vara medvetna om att om man rullar in mycket långsamt och låter spinnaren arbeta på större djup ökar risken för att spinnaren fastnar på havsbotten.

Långsam och snabb återföring

Om man drar in spinnaren snabbt kommer den att arbeta nära ytan, medan en långsammare upptagning gör att spinnaren är aktiv på djupare vatten, närmare havsbotten.

En annan teknik är "sink-and-draw"-metoden. Detta innebär att man drar in snabbt i flera varv och sedan låter spinnaren sjunka ner i flera sekunder innan man drar in snabbt igen i ytterligare några varv och sedan låter spinnaren sjunka ner igen. Med denna teknik kan spinnaren täcka ett större område i vattenkolumnen och det faktum att den sjunker och sedan rör sig kan också bidra till att locka till sig fisk.

Sjunka och dra

Sänk- och dragmetoden: När spinnaren rullas in (heldragen pil) rör sig spinnaren uppåt i vattenpelaren, medan spinnaren sjunker tillbaka ner i djupare vatten (streckad linje) när man slutar rulla in den, innan processen upprepas kontinuerligt.

Alternativt experimenterar vissa sportfiskare med en ryckig och oregelbunden upphämtning som består av snabba och långsamma vändningar av rullen tillsammans med att spetsen av spöet sveps uppåt i olika riktningar. Detta kan få spinnaren att likna en skadad eller desorienterad fisk och är en effektiv metod för att locka fisken till spinnaren. Makrill är urskillningslösa matare som angriper alla typer av beten som passerar dem, men större fiskar, särskilt abborre kan vara mer selektiva och de två sistnämnda teknikerna kan visa sig vara mer effektiva när man siktar på dessa arter.

Det kan också finnas tecken på att makrill och andra rovfiskar finns närvarande, vilket kan ge sportfiskarna en indikation på var de ska kasta sina spinnare. Störningar på vattenytan, som ibland kan se ut som om havet kokar, orsakas av att skarpsill och småfisk tvingas upp till ytan när de jagas av makrill. Att kasta ut en spinnare nära ett område där detta sker är sannolikt produktivt.

Dykande sjöfåglar kan också betyda att det finns små fiskar, vilket i sin tur innebär att större fiskar sannolikt finns i samma område. Att hålla utkik efter sådana tecken kan hjälpa sportfiskare att hitta aktivt födosökande fiskar och därmed öka fångsterna.

Vilka Fiskarter Kan Du Fånga När Du Spinnfiskar?

Som tidigare nämnts är spinnfiske ett utmärkt sätt att fånga en bredd av olika typer av fiskar. Vilka fiskarter du kan få beror på var du spinnfiskar, om det är kustnära eller havsbaserat.

Med detta sagt är detta de fiskarter som du kan fånga under spinnfiskar i kust- eller sötvatten:

  • öring
  • lax
  • abborre
  • braxen
  • gädda
  • havskatt
  • gös
  • abborre
  • havsabborre
  • Röding

Avslutningsvis Om Spinnfiske

Det är inte så svårt att lära sig vad spinnfiske är, åtminstone inte i teorin, så om du är intresserad av det bör du bege dig ut på vattnet och börja träna.

Utrustningen är mestadels grundläggande, du kan välja bland hundratals beten, och detta är en av de bästa teknikerna för att lära sig kasta ordentligt.

Alla rovdjur du kan fånga är hårda kämpar och den erfarenhet du kommer att få kommer att vara ovärderlig.

Vår Testprocess

Marknadsanalys

01

Vi använder ett AI-baserat analysverktyg för att söka igenom tusentals kundrecensioner på en rad olika webshoppar och marknadsplatser för att hitta klagomål och beröm.

Vi samlar data från internationella aktörer såsom Amazon och Trustpilot, men även hos svenska aktörer såsom Pricerunner, Prisjakt såväl som specifika webshopar där produkterna säljs.

Expertomdömen

02

Med många erfarenhet inom diverse olika fisketekniker och fiske runt om i Sverige och Europa har vi som tur tillgång till ett gäng erfarna fiskare som vi kan fråga närmare kring vad de tycker om utrustningen.

Test Av Produkter

03

I vissa fall äger vi själva den utrustning som vi testat i denna guide, men om inte så är fallet försöker vi alltid få feedback direkt från någon som gör det. I vissa fall har vi också fått känna på produkten hos återförsäljare.